Loading

TAAHHÜTNAME

ERŞAN RENT A CAR Firmasından kira anlaşması ile kiralamış olduğum………………………………. plaka numaralı…………………………………………  marka aracı tüm evrak ve teçhizatı ile birlikte eksiksiz hasarsız şekilde……………………….. tarihinde teslim aldım.

 1. Bir Kaza durumunda muhakkak trafik raporu ve alkol raporu alınması zorunludur. Aksi taktirde doğacak tüm masraflardan KİRACI sorumludur.
 2. KİRACI kazalarda ve araç arızalarında araca müdahaleden önce mutlaka FİRMA ‘ya haber vermekle sorumludur.. FİRMA ‘nın onayı olmadan kiraladığı araca yapılacak her türlü müdahalenin akabinde doğacak hasar ve masraflar KİRACI ‘ya aittir.
 3. Alkollü araç kullanımından meydana gelecek tüm masraflar ve kiraladığı aracın işten kalma tazminatı KİRACI tarafından ödenir.
 4. Kiraladığı aracın hatalı ve kötü niyetli kullanımından doğan tüm masraflar KİRACI ‘ya aittir.
 5. Bir kaza durumunda ve bu kaza durumu sonucunda Ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı olması sigorta kapsamının dışında ya da sigortanın karşılayacağı bedelin üzerinde olması sonucu tüm maddi ve manevi tazminatların sorumluluğu KİRACI ‘ya aittir.
 6. KİRACI kiraladığı aracın anahtar ve ruhsatını araç içinde bırakmamayı taahhüt eder. Aracın çalınması durumunda sigortanın karşılamadığı tüm zararlar KİRACI ‘ya aittir. Aracın çalınması halinde 45 gün yasal bekleme süresini KİRACI işten kalma olarak ödemeyi taahhüt eder.
 7. Mali mesuliyet sigortasının belirttiği yasal limitin üstünde olan üçüncü şahısların hasar bedeli ve tüm yasal sorumlulukları KİRACI ‘ya aittir.
 8. Taahhütname araç tesliminden sonra hasar oluşmadığı tespit edildiği taktirde 90 iş günü içerisinde teslim edilir.
 9. Depozit veya boş slipler araç kontrolünden sonra iade edilir. Depozit araçta herhangi bir zarar ya da hasar meydana geldiğinde yada kira süresi uzatma halinde kullanılmak üzere teslim edilmez.
 10. (LCF)Lastik yarılması, cam ve far kırılmaları, kriko , stepne veya radyo cd çaların bozulması yada çalınması halinde zararların karşılanması KİRACI ‘ya aittir.
 11. Kiracı kiraladığı aracı uzatma yada gecikme talebini muhakkak FİRMA ‘ya bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde oluşacak kira kaybı bedelini ödemeyi taahhüt eder.
 12. Kira süresinde oluşan tüm trafik cezaları ve oluşacak gecikme bedelleri sonradan FİRMA ‘ya gelse de ödemeyi taahhüt eder.
 13. Kiraladığı araç müşteride iken meydana gelecek kazalardan ötürü tamirde kaldığı her gün için, sözleşme tarihi geçtiğinde günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür.
 14. Araç, kira anlaşmasında ismi yazılı olmayan şahıslara verilemez, ismi yazılı olmayan şahıslara araç verilerek hasar oluşmuş ise KIRACI tüm zararı ödemeyi taahhüt eder.

İlgili araç kira sözleşme formunda, sözleşme sayfalarında ve bu taahhütnamede yer alan maddelerin tamamını okudum ve kabul ettim, ödemelerimi yapacağıma taahhüt olarak imzaladım. İtilaf durumunda Kahramanmaraş mahkemeleri/icra daireleri yetkilidir. TARİH:…….. /…. /20….

 

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

1.Sözleşme boyunca araç kiralayan kişi , kurum veya kuruluş müşteri olarak, mülkiyeti şirket adına ve/veya şirket kullanımına tahsis edilmiş 3. bir kişi ve/veya kuruluş adına kayıtlı bulunan binek otomobil araç olarak anılacaktır.

 1. Müşterinin kira sözleşmesini tek taraflı olarak uzatma hakkı yoktur. Kira süresinin uzatımı ancak aracın tesliminden 24 saat önce şirkete yazılı olarak bildirimde bulunularak ve şirket tarafından yazılı olarak onayın alınmasıyla mümkündür
 2. Aracın teslim sırasında şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak müşteriye teslim edildiği karinedir. Aksi takdirde müşterinin aracı teslim almaması gerekir. Yine müşteri aracı aynen teslim aldığı şekilde teslim etmesi gerekir. Kırılmış, yırtılmış, bozulmuş parçaların tamir bedeli müşteriden tahsil
 3. Gerek araç müşteride iken doğacak arızalardan , gerekse aracın şirketin tesliminden sonra başka kiraya verilmeden önce doğacak arızalardan müşteri bizzat Müşteri aracı sağlam olarak teslim etmiş olduğunu ispat etmek zorundadır. Aksi takdirde şirket herhangi bir tespite ve ihtarata gerek kalmaksızın araçı en hızlı şekilde tamir ettirecek ve netice olarak tüm tamir giderlerini müşteriden tahsil edecektir. Bu yönden şirketin yapmış olduğu harcamalara müşterinin itiraz hakkı yoktur.
 4. HGS-OGS-KGS geçişleri ve trafik cezalarının tamamı müşteriye Bu cezalar şirkete daha sonra tebliğ edilse dahi müşteri kiralama dönemi içerisindeki HGS – OGS-KGS gişeleri ve tüm trafik cezalarından bizzat sorumludur.
 5. Kaza halinde müşteri aracın yerini değiştirmeden en yakın polis merkezine baş vurarak kaza ve alkol raporu almalıdır. Yine müşteri kaza sonrasında en geç bir saat içerisinde şirket yetkililerine telefon ile bilgi vermek yükümlülüğündedir.
 6. Kaza neticesinde müşterinin kişilere vermiş olduğu zararlar neticesinde doğacak tüm hukuki sorumluluk müşteriye aittir. Şirket zarara uğrayanların ve /veya sigorta şirketlerinin kendisine müracaatı halinde hiçbir ihtara, tespite , karara ve talep edilen bedeli ödeme yükümlüğüne gerek kalmaksızın talep edilen bedelin tamamı müşteriden tahsil edilecektir.
 7. Araçların tamamı zorunlu ve ihtiyari Kasko sigortası ile sigortalıdır. Sigorta kapsamına girmeyen tüm hasar ve tazminat bedelleri müşteriye
 8. Kaza neticesinde sigorta zeilname bedelleri müşteriye

SİGORTA İLE İLGİLİ ŞARTLAR

1.Sigorta kapsamına girmeyen hasar ve tazminat bedelleri müşteriye aittir.

2.Aracı kiraya veren şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu her araç için akdedilmiş ihtiyari mal meşaliyet sigortası dahilinde kalmak şartıyla sigorta şirketinden istifade ettiği tazminat miktarı da yüklenir. Bu maddelerin üzerindeki hukuki sorumluluk müşteriye aittir.

3.Sigortada zeyinname farkı müşteriye aittir.

 1. Kara yollarının belirtilmiş olduğu hız sınırlarının aşılmasında trafik kurallarına uyulmadığında ve araç alkollü kullanıldığında sigorta kapsamına
 2. Kiracı araç üzerindeki muafiyetleri kabul eder kaskonun ödemediği kısmı ödemekle mükelleftir.
 3. Bütün müşterilerimiz bizden hizmet aldığında burada belirtilen bütün hususları peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

ERŞAN RENT A CAR